Aktuellt

      
         Vi har stängt för semester och kommer tillbaka 15
                                  augusti.    

      
          
     

      Vid akuta besvär då vi har stängt, prata in på vår telefonsvarare.                                                                                                                                                               Vi lyssnar av telefonsvaranen regelbundet hemifrån eller så hänvisar vi till                                                                                                                 
 Cityakuten tel : 08-58009900.


       

 Vi följer folkhälsomyndighetens rekomendationer.  

Linnétandläkarnas årgärder för att begränsa spridningen av Coronavirus (Covid-19) bland våra patienter, och att hålla vår personal frisk.


1: Endast friska patienter får komma in.
2: Betalterminalen ska desinficeras efter varje patient.
3: Vi arbetar med munskydd och visir, munskyddet bär vi under hela besöket.
4: Personalen stannar hemma vid minsta förskylningsymptom.
5: All personal är fullvaccinerad mot Covid19.