Aktuellt

      
         Vi arbetar måndag-torsdag kl 8:00-17:00
    

      
          
     

                  Vid akuta besvär då vi har stängt, prata in på vår telefonsvarare.                                                      Vi lyssnar av telefonsvaranen regelbundet hemifrån eller så hänvisar vi till                                                                                                                 
                  Cityakuten tel : 08-58009900.


       

 Vi följer folkhälsomyndighetens rekomendationer.  

Linnétandläkarnas årgärder för att begränsa spridningen av Coronavirus (Covid-19) bland våra patienter, och att hålla vår personal frisk.


1: Endast friska patienter får komma in.
2: Betalterminalen ska desinficeras efter varje patient.
3: Vi arbetar med munskydd och visir, munskyddet bär vi under hela besöket.
4: Personalen stannar hemma vid minsta förskylningsymptom.
5: All personal är fullvaccinerad mot Covid19.