Aktuellt

   Pga Coronaviruset är vi korttidspermiterade.
             
    
        Vi har telefontider Måndag - Torsdag  kl 8.00- 11.30
        Vi arbetar lite olika tider under veckorna. Ring oss för mer info.


     Vid akuta besvär då vi har stängt, hänvisar vi till Cityakuten tel : 08-58009900.

Linnétandläkarnas årgärder för att begränsa spridningen av Coronavirus (Covid-19) bland våra patienter, och att hålla vår personal frisk.


1: Endast friska patienter får komma in.
2: Medföljande personer får vänta utomhus,för att minska antalet personer i väntrummat.
3: Ej ha alla rum igång samtidigt-leder till färre patienter i väntrummet.
4: Vi har tagit bort samtliga väntrumstidningar.
5: Betalterminalen ska desinficeras efter varje patient.
6: Rengöring av handtag och dylikt i väntrum och toalett efter att patient har lämnat.
7: Patient som varit på resa skall ej besöka kliniken på 14 dagar.
8: Skjuter upp behandling som kan vänta för patienter över 70 år och andra riskgrupper.
9: Vi arbetar med munskydd och visir, munskyddet bär vi under hela besöket.
10: Vi rekommenderar att personalen tar sin temperatur på morgonen.