Aktuellt

         Pga Coronaviruset är vi korttidspermiterade.
             
         Vi arbetar lite olika tider. 
   
  Vid akuta besvär då vi har stängt, prata in på vår telefonsvarare så lyssnar vi av den regelbundet                       eller så hänvisar vi till Cityakuten tel : 08-58009900.

   

Linnétandläkarnas årgärder för att begränsa spridningen av Coronavirus (Covid-19) bland våra patienter, och att hålla vår personal frisk.


1: Endast friska patienter får komma in.
2: Medföljande personer får vänta utomhus,för att minska antalet personer i väntrummat.
3: Ej ha alla rum igång samtidigt-leder till färre patienter i väntrummet.
4: Vi har tagit bort samtliga väntrumstidningar.
5: Betalterminalen ska desinficeras efter varje patient.
6: Rengöring av handtag och dylikt i väntrum och toalett efter att patient har lämnat.
7: Patient som varit på resa skall ej besöka kliniken på 14 dagar.
8: Skjuter upp behandling som kan vänta för patienter över 70 år och andra riskgrupper.
9: Vi arbetar med munskydd och visir, munskyddet bär vi under hela besöket.
10: Vi rekommenderar att personalen tar sin temperatur på morgonen.