Remisser

Vi tar emot remisser från andra tandläkare för behandling av rotfyllningar.

Olof Thörne
Linnegatan 52
114 54 STOCKHOLM
Telefon: 08-660 25 80
E-post: info@linnetandlakarna.se

Tandläkare

Patient

Diagnos